Qelq

•    Qelq float 2mm deri 20mm

•    Qelq low-e

•    Ornament të ndryshëm

•    Qelq i laminuar 3.1.3 

•    Qelq i laminuar 4.1.4 

•    Qelq i laminuar 5.1.5 

•    Qelq i laminuar 6.1.6 

•    Pasqyre 3mm dhe 4mm 

•    Qelq i zallitur 4mm – 6mm 

•    Të gjitha llojet e Qelqit termopan

•    Si dhe shumë lloje të qelqit me ngjyrë