Intercomm - Dyer dhe dritare nga plastika

Intercomm

Sektori i prodhimit është i ndarë në katër vija kryesore të prodhimit : prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC-ja , prodhimi i dyerve dhe dritareve nga Alumini , prodhimi i xhamave termopan si dhe prodhimi i roletave të brendshme dhe të jashtme. Bëjmë eksportimin e produkteve tona edhe në shtetet e jashtme!

Më shumë

Intercomm

Dyer dhe dritare

Aktivitetet kryesore të kompanisë përfshijnë prodhimin dhe montimin e dyerve, dritareve nga plastika dhe alumini si dhe përpunimin e xhamit. GENEO me termoizolimin unik ne asnjë mënyrë nuk bënë kompromise sa i përket mbrojtjes nga zhurma, mbrojtjes kundër vjedhjeve, komforit dhe dizajnit!

Më shumë

Intercomm

Roleta

Prodhimi i roletave të brendshme dhe të jashtme. Sistemi i roletave tona është përbërje e favorshme e fleksibilitetit dhe përshtatshmërisë për përdorim të përditshëm.

Më shumë

Roleta

Fasada strukturale

Fasada të varura strukturale dhe fasada gjysmë strukturale.

Më shumë

Fasada strukturale

Intercomm - Dyer dhe dritare nga plastika

Shërbime kualitative dhe profesionale!

Kombinimi në mes të stafit profesional të saktë dhe makinerisë më të përsosur dhe efektive na mundëson neve që të ofrojmë prodhime me kualitet shumë të lartë.


Dyer

Prodhimi i dyerve e nga PVC-ja , prodhimi i dyerve  nga Alumini.


Dritare

Prodhimi i dritareve nga PVC-ja , prodhimi i dritareve nga Alumini.


Roleta

Prodhimi i roletave të brendshme dhe të jashtme. Sistemi i roletave tona është përbërje e favorshme e fleksibilitetit dhe përshtatshmërisë për përdorim të përditshëm.


Qelq

Me ne keni mundësi për të vendosur qelq shumë të trashë për izolim termik dhe për mbrojtje nga zhurma. Mbrojtje cilësore nga zhurma.


Intercomm

P

ër të arritur qëllimin tonë kryesor, që është përmbushja e kërkesave të konsumatorëve, ne vazhdimisht kujdesemi për përmirësimin e procesit të prodhimit. Kombinimi në mes të stafit profesional të saktë dhe makinerisë më të përsosur dhe efektive na mundëson neve që të ofrojmë prodhime me kualitet shumë të lartë.

 

Të gjitha prodhimet e ,,INTERCOMM ju ofrojnë kualitetin e njohur, të bazuar në vlerat e larta të materialeve që përdorim.